Paragon               Faktura VAT


  Wpłata na konto   Przelew


REKLAMACJA PRODUKTU:

1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, 
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

2 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania przez Sklep Internetowy http://meble-kepno.pl
reklamowanego towaru.

3 W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie 
naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to 
już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), 
właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje 
mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

4 Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu Internetowego 
http://taniomeblujemy.safistudio.pl/ na jego koszt oraz za pobraniem.

5 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów 
dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie 
http://taniomeblujemy.safistudio.pl/, które to różnice mogą wynikać ze względu 
na niepełne odwzorowanie barw na zdjęciach produktów.

6 Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać poprzez

kontakt telefoniczny: (+48) 796 001 804 , wysłanie listu e-mail na 
adres: meble_kepno@op.pl

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres:taniomeblujemy.pl, 63-600 Kępno, ul. 21 stycznia 20
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: meble_kepno@op.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie 
skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu 
postępowania